www.

Web Design Package 1

แพคเก็จเริ่มต้น สำหรับเว็บไซต์ ที่เนื้อหาไม่มาก เน้นดีไซน์สวยงาม ไม่เกิน 5 หน้า

ราคา 12,000 บาท

  • การออกแบบ : ออกแบบเว็บไซต์หน้าแรกตามความต้องการของลูกค้า ไม่อิงตามเทมเพลต
  • การแก้ไขการออกแบบหน้าแรก : 2 ครั้ง
  • การลงข้อมูลเมนู : ไม่เกิน 5 เมนู รวมเมนูย่อย
  • การลงข้อมูลสินค้า : ไม่เกิน 30 ชิ้น
  • หมวดหมู่สินค้า : ไม่เกิน 5 หมวดหมู่
  • ภาพเคลื่อนไหว : มีภาพเคลือนไหว รูปภาพ : ไม่เกิน 40 รูป

*ราคานี้ไม่รวม เว็บโฮสติ้ง โดเมนเนม